Apanel, D. (2012) „Organizacja i funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w latach 1981–2011”, Biuletyn Historii Wychowania, (28), s. 173–184. doi: 10.14746/bhw.2012.28.14.