Knocińska, A. (2012) „ 276”., Biuletyn Historii Wychowania, (28), s. 185–186. doi: 10.14746/bhw.2012.28.15.