Szmyd, K. (1999) „Międzynarodowa konferencja historyków wychowania w WSP Rzeszów”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(9/10), s. 76-77. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.28.