Szulakiewicz, W. (1999) „Wychowanie a polityka. Toruńskie konferencje naukowe”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 78–79. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.29.