., . (1999) „Zapowiedzi”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(9/10), s. 82. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17322 (Udostępniono: 27czerwiec2022).