Sztobryn, S. (1999) „Kto pierwszy w pedagogice ogólnej?”, Biuletyn Historii Wychowania, (9/10), s. 83–84. doi: 10.14746/bhw.1999.9.10.32.