Obłulowicz, B. (2000) „Wychowanie domowe Hiszpanek w świetle dyskursu Josefy Amar y Borbón oraz prasy kobiecej końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 16-22. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.2.