Hellwig, J. (2000) „Kształcenie nauczycieli w Studium Nauczycielskim Nr 1 w Poznaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), s. 45–52. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.6.