Szulakiewicz, W. (2000) „J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, ss. 759”, Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), s. 69–71. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.14.