Antczak, S. (2000) „Zbigniew Fras, Galicja, Wrocław 2000, Wydawnictwo Dolnośląskie, ss. 300”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 71-75. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.15.