Hellwig, J. (2000) „Danuta Koźmian, Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981-1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni), Szczecin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 180”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 80-81. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.18.