Głowacka, E. (2000) „Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie «Żak», ss. 194”, Biuletyn Historii Wychowania, (11/12), s. 81–85. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.19.