Posłuszna, M. (2000) „Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 85-87. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.20.