Gulczyńska, J. (2000) „Jadwiga Suchmiel, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa 2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ss. 369”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 91-93. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.23.