Ratajczak, K. (2000) „Franciszek Ziemski, Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 122”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 95-98. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.25.