Moskalik, U. (2000) „Słownik filozofów polskich, pod red. Bolesława Andrzejewskiego i Romana Kozłowskiego, Poznań 1999, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, ss. 228”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 101. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.28.