Michalska, I. (2000) „W kręgu reform edukacyjnych (Konferencja naukowa w Skierniewicach)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(11/12), s. 109-110. doi: 10.14746/bhw.2000.11.12.33.