., . (2005) „Spis treści”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 4-5. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17476 (Udostępniono: 27czerwiec2022).