., . (2005) „Spis treści”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 4–5. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17476 (Udostępniono: 30 maj 2023).