Michalski, G. (2005) „Tadeusz Jałmużna (1939-2006)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 7-9. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.1.