Wałęga, A. (2005) „Antoni Karbowiak (1856-1919) - współtwórca polskiej historii wychowania jako dyscypliny naukowej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 11-24. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.2.