Nawrot-Borowska, M. (2005) „Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850-1914”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 25-50. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.3.