Głowacka-Sobiech, E. (2005) „Wychowanie ku „najwyższym” wartościom w działalności i programie «Eleusis» w okresie niewoli narodowej”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 51-57. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.4.