Radziszewska, M. (2005) „Potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego na Warmii i Mazurach w łatach 1945-1948”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 86–94. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.7.