Głowacka-Sobiech, E. (2005) „Joanna Król, Uchronić przed zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 136–138. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.15.