Głowacka-Sobiech, E. (2005) „Bogna Wernichowska, Tak kochali Galicjanie, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005, ss. 214”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 145. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.21.