Fetzki, T. (2005) „Studenci przeciwko barierom”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 249-250. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.25.