Fetzki, T. (2005) „Studenci przeciwko barierom”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 249–250. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.25.