Gulczyńska, J. (2005) „Konferencja w Kamieniu Śląskim”, Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), s. 250–252. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.26.