., . (2005) „Poznań, maj 2007 - ogólnopolska konferencja naukowa nt. «Mężczyzna w rodzinie - ewolucja ról w kulturze polskiej (od średniowiecza do XX wieku)»”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(21/22), s. 258. doi: 10.14746/bhw.2005.2006.21.22.28.