Szczepański, A. (2013) „Oświata żydowska w powojennej Legnicy (1945–1968)”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(29), s. 101-116. doi: 10.14746/bhw.2013.29.7.