Skonieczny, T. (2013) „Rozwój szkolnictwa podstawowego w gminie Będzino w latach 1945–1954”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(29), s. 117-134. doi: 10.14746/bhw.2013.29.8.