Markiewiczowa, H. (2013) „Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…”, Biuletyn Historii Wychowania, (29), s. 147–148. doi: 10.14746/bhw.2013.29.11.