Król, J. (2013) „Elżbieta Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(29), s. 152-155. doi: 10.14746/bhw.2013.29.13.