Nawrot-Borowska, M. (2013) „Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 190”, Biuletyn Historii Wychowania, (29), s. 162–166. doi: 10.14746/bhw.2013.29.16.