Nowicki, M. (2013) „D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192”, Biuletyn Historii Wychowania, (29), s. 167–169. doi: 10.14746/bhw.2013.29.17.