Nawrot-Borowska, M. (2013) „II Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne», 18–19 maja 2012, Jelenia Góra-Szklarska Poręba”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(29), s. 272-276. doi: 10.14746/bhw.2013.29.25.