Kabacińska-Łuczak, K. (2013) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji «W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia – rytmy codzienności. Dzieciństwo», Kraków, 17–18.10.2012”, Biuletyn Historii Wychowania, (29), s. 277–280. doi: 10.14746/bhw.2013.29.26.