Dybiec, J. (2003) „Historia wychowania w postmodernistycznym świecie”, Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), s. 5–11. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.1.