Fijałkowski, A. (2003) „Przed dwusetną rocznicą powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego w Poznaniu”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(17/18), s. 59-61. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.6.