Karłowska, G. (2003) „Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, podredakcją Krzysztofa Jakubiaka i Wiesława Jamrożka, t. II,Bydgoszcz 2002, ss. 376”, Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), s. 77–79. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.9.