Hubicka, S. E. (2003) „Edukacja - państwo - naród w Europie Środkowej i Wschodniejw XIX i XX wieku, pod redakcją Aleksandry Bilewicz, RyszardaGładkiewicza i Stefanii Walasek, Uniwersytet Wrocławski- Instytut Pedagogiki, Centrum Badań Sląskoznawczych i Bohe-mistycznych, Wr”, Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), s. 79–81. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.10.