Karłowska, G. (2003) „Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna «Bajt», Poznań 2001, ss. 152”, Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), s. 94–96. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.17.