Nawrot, M. (2003) „Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(17/18), s. 96-98. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.18.