Kowalska-Matelska, J. i Jankowiak, R. (2003) „Międzynarodowa konferencja naukowa «Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka». Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r.”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(17/18), s. 147. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.21.