Gulczyńska, J. (2003) „Konferencja naukowa «Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej». Augustów, 26-27 maja 2003 r”., Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), s. 150–151. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.23.