Gulczyńska, J. (2003) „ 26-27 maja 2003 r”., Biuletyn Historii Wychowania, (17/18), s. 150–151. doi: 10.14746/bhw.2003.17.18.23.