Kulbaka, J. (2013) „Sprawozdanie z Sympozjum naukowo-metodycznego poświęconego pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Mauersberga zorganizowanego przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(30), s. 194-197. doi: 10.14746/bhw.2013.30.20.