Bołdyrew, A. (2015) „Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(33), s. 57-70. doi: 10.14746/bhw.2015.33.4.