Jędraszak, S. (2015) „Edukacyjna funkcja koroplastycznych przedstawień terakotowych z Egiptu okresu grecko-rzymskiego, na podstawie wybranych grup zabytków”, Biuletyn Historii Wychowania, 0(33), s. 99-118. doi: 10.14746/bhw.2015.33.7.