Szulakiewicz, W. (2004) „Biografistyka i jej miejsce w historiografii edukacyjnej po II wojnie światowej”, Biuletyn Historii Wychowania, (19/20), s. 5–14. doi: 10.14746/bhw.2004.19.20.1.